Integritetspolicy

Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur Wezupport Solutions Europe AB och vårt dotterbolag Scoolia AB (nedan kallad tillsammans \”vi\”) samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med att du fyller i formulär för kontakt och demo sparas så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlas in för. Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med beställning av tjänst eller produkt sparas för att fullgöra avtalet med dig som kund. Uppgifterna kommer att användas för att hålla dig som kund informerad om förbättringar, förändringar och uppdateringar inom tjänsten/produkten. Vi sparar uppgifter om dig som kund i högst 24 månader efter senast genomfört köp. Fakturaunderlag sparas enligt bokföringsregler. Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till webbinarier och event sparas så länge det krävs för administrationen, dvs utskick av inspelning och ev utvärderingsenkät. Listor med personuppgifter (namn, adress och e-post) hanteras i marknadsföringssyfte mot nya potentiella kunder. Uppgifterna sparas i 12 månader efter senaste kontakt.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES

Kontroll över din personliga information

Du kan begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt adress nedan. Du kan när som helst få dina personuppgifter ändrade eller begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta kundservice enligt nedan.

Avsluta användning av personuppgifter etc.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du kontakta oss på info@wezupport.se . Du kan också använda den länk som alltid finns på våra utskick.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy och behandling av dina personuppgifter.


Wezupport Solutions Europe AB
Ed Villan Åsbroäng 2
331 74 Bor
Tel 072-729 41 10