You are here

Med Scoolia vill vi göra det så enkelt och effektivt som möjligt för alla inblandade i läroprocessen. Vi samarbetar tillsammans med etablerade författare av SFI böcker för att få fram ett stort, intressant och kvalitativt kursmaterial.


För lärare erbjuder vi utbildningar och stödmaterial. De kan också när som helst kontakta vår support som alltid svarar så snabbt de kan, allt för att läraren skall kunna fokusera på det den är bra på, att undervisa i svenska.


För eleven erbjuder vi ett enkelt och användarvänligt gränssnitt för att de ska kunna ta sig igenom kursmaterialet så effektivt som möjligt. Det digitala klassrummet, stort kursmaterial, statistik/ progression och kalender är bara några av alla funktioner och hjälpmedel lärare och elever kan hitta i Scoolia.


Rulla ner på den här sidan för att få mer information om var och ett av områdena.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet stödjer elevens lärande med filmer och interaktiva övningar m.m. Materialet ger utmärkta möjligheter till anpassad studiegång och individuell studietakt.

Inlärningsflöde

Elevens inlärningsflöde är uppbyggt på aktiviteter och moment. Varje steg i utbildningen följer en given progression.

Statistik

Via statistiken kan man som lärare/handledare följa elevernas och gruppernas studieresultat. Som elev har man tillgång till sin egen statistik och sina resultat.

Responsiv

Vår plattform med material är helt responsiv för att göra det så enkelt som möjligt för elever att lära sig och för lärare att undervisa både hemifrån och under lektionspass.
Vår lösning är kompatibel med alla sorters datorer och surfplattor.

Stöd för lärare och handledare

Vi är mycket noga med att hjälpa våra lärare och handledare att nå goda resultat. Efter avslutad utbildning erhåller samtliga deltagare ett utbildningscertifikat. Studieprocess,
pedagogik och metodik samverkar som naturliga delar på vår webbaserade lärplattform.

Administration

Lärare kan enkelt administrera sina elever och följa deras utveckling med hjälp av
lärarvyn i plattformen.
För att kunna hantera stora volymer av elever sker all registrering direkt i
plattformen med hjälp av en personlig kod som är kopplad till läraren.

Vårt digitala klassrum

Det digitala klassrummet används endast i de kurser där Scoolias egna lärare undervisar. I klassrummet kan läraren möta sina elever med kamera och mikrofon. Man kan även dela skärm, filmer, filer och whiteboards. I det digitala klassrummet kan upp till 100 elever vara med samtidigt.